top of page

Yönetim

Doktor, hemşire ve sağlık çalışanları, sahip olduğu tanı ve tedavi teknolojileri, idari sistem ve süreçleriyle sağladığı hasta bakım kalitesini 160 yıldır Psikiyatri etik standartlarında yaşatan Fransız Lape Hastanesi, ülkemizde ki ilk psikiyatri hastanesi olarak ruh sağlığı alanının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Günümüzün yeni sorunları alkol ve bağımlılık alanında da hastanemiz yapılanmış ve hastalarımıza yeni umutlar açmaya devam etmektedir.

Yöneticilerimiz

Hastane Sahipleri

Compagnie des
Filles de la
Charité de Saint
Vincent de Paul

Yönetici

Dr. M. Metin ŞAHİN

Başhekim

Dr. Fethi ALTINTAŞ

Başhekim Yardımcısı

Dr. M. Funda ATABAY

bottom of page