. Fransız Lape
19 Mayıs Mahallesi Büyükdere cad. No:18 , Şişli / İstanbul +90 212 246 10 20info@fransizlape.com
ara
Randevu Al

Bağımlılık Servisi

Çocuk Psikiyatri > Yataklı Hizmetler
Yataklı Hizmetler

Çocuk ve ergenlerde psikiyatrik tedavi belirli bir düzen içinde yapılmaktadır. Çocuk ve ergen psikoloğunun uyguladığı psikolojik değerlendirmeler de yapılan konsültasyonlar arasındadır.

Yatışı yapılan çocuk veya ergenin ailesi tıbbi konularda bilgilendirilmektedir. Çocuk veya ergen poliklinikten ya da acilden itibaren kendisinin tedavide ön planda olduğunu bilmekte ve görmektedir. Bu, çocuğun bize olan güveni açısından çok önemlidir.

Yatan hastalarımızın psikiyatrik takibinde aile terapileri önemli yer tutmaktadır. Endikasyonu olduğunda ve tedavinin uygun aşamasında, ailenin ele alınması çocuk ve ergen psikiyatri tedavisinin etkilerini artırmakta ve olumlu etkilerin daha uzun süreli devamını sağlamaktadır.

Yatan hastalarımız ayrıca ortam tedavisi (milieu) yönünden ele alınmaktadır. Hemşireler ve tüm sağlık personeli, bir diğer anlatımla tedavi ekibi, gözlemlerini paylaşmakta ve bu gözlemler hastanın (danışanın) tedavisinde kendi yararı için kullanılmaktadır. Eğitimli personel (tedavi ekibi) ile birebir etkileşim de terapötik olup milieu (ortam) tedavisinin bileşenlerindendir.

Hastanemizde çocuk ve ergenin bireysel psikoterapisi klinik psikologlar ve çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından yapılmaktadır. Çocuk ve ergen psikiyatristi destekleyici ve eklektik bir ekolde günlük çalışmalar yapmaktadır. Sanat ve oyun etkinlikleri gerektiğinde ve yer yer kullanılmaktadır. Gerekli olan ilaç tedavisi, psikoterapi çalışmaları ile birlikte uygulanmakta ve ekip çalışmaları ile bütünleştirilmektedir.

Çocuk ve ergen hastalarımızın genellikle öğrenci olmaları nedeniyle, yatışlarının uzman doktorun uygun gördüğü dönemlerinde, derslerini kısmen veya tümüyle takip etmeleri mümkündür. Dikkat sorunları nedeniyle birebir dikkat çalışmaları yatışın özellikle son günlerinde yapılmaktadır. Taburcu olan danışanların tercih ettiklerinde poliklinik takibine alınmaları söz konusudur.