top of page

Yatış Gerektiren Durumlar

Hastalarımızın gerekli tetkik ve muayeneleri yapılarak tedavi süreci başlatılmakta ve yatış gerekliliği olup olmadığı saptanmaktadır. Yatış gerektiren bazı durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Yatış Gerektiren Durumlar

- Yaşlı hastaların klinik durumunda ani olumsuz değişiklikler (Uyku sorunları, hırçınlık, yeme güçlükleri vb.)
- Başka sağlık problemleri sonucunda nörolojik hastalığın ağırlaşması ve bakımın zorlaşması (zatüre, idrar yolu enfeksiyonu, kontrolsüz diabet, hipertansiyon vb.)
- Evde bakımın imkânsız hale gelmesi
- Düşme sorunları
- Cerrahi operasyonlar sonrasında evde bakıma hazırlık aşaması
- Fizyoterapi gerektiren durumlar

bottom of page