19 Mayıs Mahallesi Büyükdere cad. No:18 , Şişli / İstanbul +90 212 246 10 20info@fransizlape.com
Randevu Al

Yararlı Bağlantılar

Psikiyatri Hemşireliği > Yararlı Bağlantılar

Bilimsel Etkinlikler

Güncel bilimsel etkinlik takvimlerine; http://www.kongreuzmani.com/ linkinden ulaşabilirsiniz.


Yararlı Bağlantılar

Türk Hemşireler Derneği: www.turkhemsirelerdernegi.org.tr

 

Psikiyatri Hemşireleri Derneği: http://www.phdernegi.org/

 

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği: www.hemarge.org.tr/

 

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği: www.tybhd.org.tr

 

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği: www.tcahd.org

 

Onkoloji Hemşireliği Derneği: http://www.onkohem.org.tr/

 

Çocuk Hemşireliği Derneği: http://www.cohemder.org.tr/

 

Acil Hemşireliği Derneği: www.ahemder.org

 

Uluslar Arası Hemşireler Derneği: www.icn.ch / www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 

Sağlık Bakanlığı: www.saglik.gov.tr

www.nursingworld.org

www.kalite.saglik.gov.tr

JAREN (Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi): www.jarengteah.org

 

Yönetim Bilimleri Dergisi : http://ybd.comu.edu.tr/index

 

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi : http://sbfe-dergi.erciyes.edu.tr/

 

Türkiye Biyoetik Dergisi :  http://www.hubam.hacettepe.edu.tr/diger/baglanti.php

 

WHO : http://www.who.int/en/

 

CNA(KANADA) : https://www.cna-aiic.ca/default.aspx

 

ICN :  http://www.icn.ch/

 

NANDA : http://www.nanda.org/

 

Sağlık Bakanlığı : http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160506.html

 

Kalite ve Performans Daire Başkanlığı : http://www.nursingworld.org/

 

World Health Organization: http://www.who.int/en/

 

The New England Journal of Medicine : https://kalite.saglik.gov.tr/

 

Pubmed : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

 

T.C. Sağlık Bakanlığı : http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160506.html

 

Center for Disease Control and Prevention : http://www.cdc.gov/

 

United Nationss Educational Scientific and Cultural Organization : http://en.unesco.org/

 

Pediatric Nursing News and Resources : http://www.pediatricnursing.org/

 

Journal of Pediatric Nursing Child Growth and Development : http://pedicases.org/

 

Nursing Association of Home Care : http://erlbaum.com/

 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc.: www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160506.html

 

Omaha Problem Classification System : http://www.tuik.gov.tr/

 

TC Devlet İstatistik Enstitüsü : Sayfayı incelemek için tıklayınız..

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı: http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/index.aspx

 

Centers Disease Control and Prevention : http://www.cdc.gov/

 

Dünya Sağlık Örgütü : http://www.aacn.org/DM/MainPages/ErrorPage.aspx?500&eid=

 

AAOHN: http://www.aaohn.org/

 

Türkiye Akreditasyon Kurumu: http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/Default.aspx

 

Dünya Sağlık Örgütü :http://www.aacn.org/DM/MainPages/ErrorPage.aspx?500&eid=nız..