top of page

Psikiyatri Uzmanı

Nora Ütücü

Nora Ütücü

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Özgeçmiş

Eğitim

2013- İstanbul Bilim Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

2005- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2014- (halen) Fransız Lape Hastanesi

2013-2014- Akçakale Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)

2006-2013- Avrupa Florance Nightingale Hastanesi (Uzmanlık Eğitimi)

Klinik İlgi Alanları

Duygudurum Bozuklukları, Geropsikiyatri, Bağımlılık, Kognitif ve Davranışçı Psikoterapiler

Bilimsel Yayınlar

Majör Depresif Bozuklukta Kültürel Açıklama Modelleri ve Yardım Arama Davranışının Belirlenmesi

(Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi. 2013)

Üyelikler

ÜYELİKLER

1 Türk Tabipler Birliği- İstanbul Tabip Odası

2- Türkiye Psikiyatri Derneği

3 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

bottom of page