top of page

Klinik Psikolog
Çift/Aile Terapisti
Akredite EMDR Terapisti

Hazel Irmak Araç

Hazel Irmak Araç

Psikoloji

Özgeçmiş

Eğitim

2018 İstanbul Bilgi Üniversitesi-Klinik Psikoloji

2013 İstanbul Bilgi Üniversitesi- Psikoloji

2007 Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi


Eğitim:

Yas Çalışmalarında EMDR Terapisi Kullanımı - EMDR Derneği

15.03.2019 OKB’si Olan Danışanlarla EMDR - EMDR Derneği

26.01.2019 EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak - Davranış Bilimleri Enstitüsü

30.07.2018 MBSR (Bilinçli-Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı)- Mindfulness Institute

19.04.2018 EMDR 2 Düzey Eğitimi - Davranış Bilimleri Enstitüsü

17.02.2018 Çocuk & Ergen EMDR 1.Düzey Eğitimi – Fide Danışmanlık Merkezi

29.06.2017 18 EMDR Avrupa Konferansı-Barselona 2017

04.05.2017 Psikologlara Yönelik Mindfulness Eğitim Programı- Bude Psikoterapi Merkezi

18.12.2016 Sınav Performansını Arttırma Eğitimi-Arkabahçe Danışmanlık Merkezi

13.10.2016 EMDR 1 Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu - Davranış Bilimleri Enstitüsü

09.05.2016 Grup Theraplay Eğitimi

05.05.2016 Theraplay 1.ve 2 Düzey Eğitimi ve MEM (Marschak Aile Etkileşim Methodu)

İş Deneyimi

2021-halen Fransız Lape Hastanesi

2020-2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi

2019-2020 İz Psikoloji Danışmanlık Merkezi

2019-2020 19OnBir Danışmanlık Merkezi

2016-2019 Davranış Bilimleri Enstitüsü

2016-2017 Koruncuk Vakfı

2015-2016 İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Klinik İlgi Alanları

Travma

Duygu Durum Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları

Fobiler

Yas Süreci

İlişkisel sorunlar

Çift-Aile Terapisi

Fibromiyalji, Migren, Somatizasyon ve nedeni belli olmayan psikolojik ağrılar için EMDR

Bilimsel Yayınlar

Tez Konusu: Çift Uyumu ve Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişki: Çift Terapisinin Çiftler Üzerindeki

Etkisine Dair Bir Ön Çalışma

Bilimsel Çalışmalar

- 16 PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri Türkiye Norm Çalışması

- DBE Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı

- Fibromiyalji, Somatizasyon ve nedeni belli olmayan psikolojik ağrılar için EMDR Terapisi Projesi

- Migren ve Kronik Baş Ağrısı için EMDR Terapisi

Üyelikler

EMDR Derneği

Çift/Aile Terapileri Derneği

bottom of page