top of page

Doç. Dr.

Elif Mutlu

Elif Mutlu

Bağımlılık Departmanı Direktörü

Özgeçmiş

Eğitim

2010 - Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Psikiyatri Kliniği

2003 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2019- halen

Fransız Lape Hastanesi, Bağımlılık Direktörü

2015-2021

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Öğretim Üyesi

2016-2019

C4 Recovery Foundation Klinik Süpervizör

2015-2018

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Bağımlılık Klinikleri Direktörü

2015- 2018

US Psikiyatri Enstitüsü

2010- 2015

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Hastanesi AMATEM Kliniği

2012-2017

EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Örgütü) Ulusal Uzmanı

Klinik İlgi Alanları

Alkol Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı

Yetişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Kültürel Psikiyatri

Bilimsel Yayınlar
  1. MUTLU ELİF, ÇELİKKIRAN PINAR (2018). Kannabis Bağımlılığı ve Klinik Boyutu. Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Sayısı, 6(1), 35-41.

  2. ALAEI ARASH,ALAEI KAMIAR,WAYE KATE,TRACY MELISA,NALBANDIAN MATTHEW,MUTLU ELİF,ÇETİN MUSTAFA KEMAL (2016). Hepatitis C infection and other drug related harms among inpatients who injected drugs in Turkey. Journal of Viral Hepati

  3. MUTLU ELİF,ALAEI ARASH,TRACY MELISSA,WAYE KATHERINE,ÇETİN MUSTAFA KEMAL,ALAEI KAMIAR (2016). Correlates of injection drug use among individuals admitted to public and private drug treatment facilities in Turkey. Drug and Alcohol Dependence, 164, 71-81

Üyelikler

1-Türk Alman Psikiyatri Derneği , İkinci başkan

2- Türk Nöropsikiyatri Derneği

3- Türkiye Psikiyatri Derneği

4- Bağımlılık Psikiyatri Derneği

5- Dünya Kültürlerarası Psikiyatri Derneği

6- Türk Tabipleri Birliği

bottom of page