top of page

Uzman Psikolog

Beran Aka

Beran Aka

Psikoloji

Özgeçmiş

Eğitim

2021 - İstanbul Kent Üniversitesi Yüksek Lisans- Klinik Psikoloji (Tezli)

2019 - Bahçeşehir Üniversitesi – Psikoloji (İngilizce)

2013 - Bahçeşehir Koleji Lisesi

İş Deneyimi

2022- halen Fransız Lape Hastanesi

2020 Fransız Lape Hastanesi Bağımlılık Servisi Gönüllü Öğrenci (Doç .Dr. Elif Mutlu

Koordinatörlüğünde)

2019 – 2020 Fransız Lape Hastanesi Geriatri Servisi Gönüllü Öğrenci

2018- Balıklı Rum Hastanesi

2017- Özel 2000 Anaokulu

2017- Özel Yeşilköy Anaokulları

Klinik İlgi Alanları

Duygudurum Bozuklukları

Depresyon

Psikotik Bozukluklar

Şizoaffektif Bozukluk

Yeme Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları

İletişim Sorunları

Öfke ve Dürtü Kontrol Bozukluğu

Stresle Baş etme

Kişilerarası İlişki Sorunları

Bilimsel Yayınlar

2021- Yetişkinlerde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Kişilik Özelliklerinin Kovid-19 Korkusu ve

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Üyelikler

1-

Türk Psikologlar Derneği

2-

Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği (KDTD)

bottom of page