top of page

Uzman Doktor

Şevket DUMAN

Şevket DUMAN

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Özgeçmiş

Eğitim

İstanbul Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanlığı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

Çankırı Devlet Hastanesi

Kırklareli Toplum Sağlığı Merkezi

Klinik İlgi Alanları


Dikkat Eksikliği ve Hipeaktivite Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Şizofreni ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar

Bipolar ve İlişkili Bozukluklar

Depresyon Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları

Obsesif- Kompulsif Bozukluk ve İlişikili Bozukluklar

Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar

Bilimsel Yayınlar

Max 3 adet yayın, yeniden eskiye sıralı. Tezler dahil edilebilir.

12-18 Yaş Ergen Cinsel İstismar Mağdurlarında Görülen Travma Sonrası Stres Bozukluğu Dissosiyatif Alt Tipi Yordayıcıları, Ruhsal Dayanıklılık ve Başa Çıkma Stratejileri ile İlişkisi

Psychiatric and Cognitive Assesment of Children Born Women with Epilepsy in Turkey( CONY 2021 Best Abstract Award for Epilepy)

Üyelikler

1-İSTANBUL TABİP ODASI

2- TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

3-TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ

bottom of page