top of page

Uzman Doktor

Özgür Özdemir

Özgür Özdemir

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Özgeçmiş

Eğitim
  • 2007 Cumhuriyet Üniveristesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD

  • 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

  • 1991 Sivas Selçuk Anadolu Lisesi

İş Deneyimi
  • 2020- Fransız Lape Hastanesi

  • 2011-2020 Bayrampaşa Devlet Hastanesi

  • 2009-2011 Silivri Devlet Hastanesi

  • 2007-2009 Muş Devlet Hastanesi

  • 2002-2007 Cumhuriyet Üniv Psikiyatri uzmanlık eğitimi

  • 2001-2002 8 Mekanize Piyade Tugayı Tekirdağ

  • 1998-2001 Hafik Merkez Sağlık Ocağı Sivas

Klinik İlgi Alanları

Şizofreni

Bipolar duygudurum bozukluğu (depresyon, mani)

Anksiyete bozukluğu (sosyal kaygı, panik bozukluğu, yaygın anksiyete)

Geropsikiyatri

Cinsel işlev bozukluğu (vajinismus)

Bilimsel Yayınlar

Özgür Özdemir, Orhan Doğan Sivas il merkezinde iki uçlu duygudurum bozukluğunun yaygınlığı,

psikiyatrik eş tanıları ve hastaların yaşam kalitesi Anadolu Psikiyatri Dergisi 2015;16: 85-94

Üyelikler

1- İstanbul Tabip Odası

2- Türkiye Psikiyatri Derneği

3- Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği CETAD

4- Kognitif Davranış Terapileri Derneği KDTD

bottom of page