top of page

Uzman Doktor

Ömür GÜNDAY TOKER

Ömür GÜNDAY TOKER

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Özgeçmiş

Eğitim

2019-2022 Destekleyici Psikoterapi Eğitimi ( Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu)

2017-2021 Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi ( CETAD, halen süpervizyon aşamasında)

2016-Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

2007-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2023-Fransız Lape

2022-2023 Özel Muayenehane

2017-2022 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016-2017 Şırnak Silopi Devlet Hastanesi( Mecburi Hizmet)

2011-2016 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007-2009 Van Özalp Devlet Hastanesi ( Pratisyen Hekim, Mecburi Hizmet)

Klinik İlgi Alanları

Psikotik Bozukluklar ( Şizofreni, Sanrılı Bozukluk), Duygudurum Bozuklukları( Bipolar Bozukluk, Depresif Bozukluk), Anksiyete Bozuklukları ( Yaygın anksiyete, Panik Bozukluk) ,Obsesif Kompulsif Bozukluk, Geropsikiyatri, Dinamik yönelimli destekleyici Psikoterapi

Bilimsel Yayınlar

Retinitis Pigmentosa Hastalarında Psikiyatrik belirtiler, Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması

Üyelikler

1- İstanbul Tabip Odası

2- Türkiye Psikiyatri Derneği

Cinsel Eğititm ve Araştırma Derneği ( CETAD)

bottom of page