top of page

Sanat Terapileri

Sanat Terapisi, özellikle kendini sözel olarak ifade etmekte güçlük yaşayan bireylerin tedavi sürecinde yararlandığı yaratıcılığın ve sanatsal dışavurum esas alındığı bir psikoterapi yöntemidir. (1) Bir sanat terapisi atölyesine katılmak için herhangi bir sanatsal yeteneğinizin yada beceri birikiminizin olması gerekmez. Atölyelere liderlik eden uygulamacılar ve sanat terapistleri malzemelerin kullanımı konusunda katılımcılara rehberlik eder ve her bireyin kendi yaratıcılığını ortaya koymasını kolaylaştırırlar. Sanat terapisi atölyelerinde amaç bir şaheser yaratmak değil; duygu, deneyim ve düşüncelerinize yeni ifade yolları yaratmak ve renkler, müzik ve dans ile canlanmak ve değişim için hareket geçecek gücü toplamaktır.

Sanat Terapileri

Yaşamda karşılaşılan zorlu veya travmatik deneyimleri ifade ararken, bazen sözler kifayetsiz gelir. Bir imge, bir jest yada bir melodi deneyimin duygu yükünü kelimelere göre daha etkili biçimde anlatabilir. Bir sanat terapisi seansında çizgilerle yada kilden formlarla bireyin kendisini anlatması ve deneyiminizi paylaşabildiğini görmesi üzerindeki duygusal ağırlığı ve yalnızlığını hafifletebilir. Hastane yatış sürecinde sanat terapisi ve sanatla rehabilitasyon atölyelerine katılmak, iyileşme sürecini olumlu etkilemekte, hastanın kendi tedavisinde etkin bir rol üstlenmesini kolaylaştırır.

Sanat Terapileri

60 yılı aşkın geçmişi olan Sanat Terapisi uygulamasının psikiyatrik tedavi sürecinde etkinliği üzerine yapılan araştırmalar, sanat terapisi seanslarına düzenli katılımın bireyin özgüveninde artış, sosyal işlevselliğine iyileşme, kaygının azalmasını (2) sağladığını bulgulamaktadır. Ayrıca, sanat terapisi ne düzenli katılım kronik psikiyatrik rahatsızlıklarda yoğunlukla seyreden isteksizlik, dikkat dağınıklığı, kısıtlı sözel ifade, yaşamdan haz alamama gibi bir çok negatif belirtiyi (3) azaltmaktadır. Sanat Terapisi programlarına yatışlı tedavi boyunca katılmak, bireyin hastalık ve tedaviyi yaşamı üzerinde hakimiyeti yitirdiği bir deneyimden ziyade, kontrolü yeniden eline aldığı bir süreç olarak hissetmesini sağlar, tedavi işbirliğini ve tedaviye bağlılığı kuvvetlendirmektedir. Psikiyatrik tedavinin yanı sıra, aşağıda belirtilen tanı ve tedavi süreçlerinde sanat psikoterapilerinin iyileştirici gücünden yararlanılmaktadır.

Sanat Terapileri
bottom of page