Tıbbi Bölümler üst banner.jpg

Psikolojik Testler

Psikolojik test bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları v.b. hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Bir başka deyişle psikolojik test, temel olarak kişiye ait bir davranış kalıbının nesnel ve standart ölçümüdür.

 

Psikiyatri kliniklerinde genel olarak psikiyatrik bozuklukların sıklık açısından taranması, psikiyatride sınıflandırma, tanı koyma ve psikopatolojide değişimin ölçülmesi amaçları ile kullanılmaktadır.