top of page

Psikolojik Tanı Testleri

Polikliniğimizde, hastanın durumunu daha iyi analiz etmek amacıyla, servis psikoloğumuz tarafından:

  • Projektif testler (Rorschach ve Tematik Algı Testi)

  • Nöropsikolojik testler

  • Alkol/Madde ve Davranışsal Bağımlılıklara yönelik tarama testleri

  • Tanısal Testler

  • Profil Testleri

gibi materyaller uygulanmaktadır.

Psikolojik Tanı Testleri
bottom of page