top of page

Psikolojik Tanı Testleri

MMPI

MMPI testi Rorshach testiyle birlikte en çok uygulanan test olup kişinin yapısına ve yaşadığı sorunlara ilişkin çıkarım yapmak için kullanılan klinik bir değerlendirme aracıdır. İşe alım süreçleri gibi birçok alanda da bu teste başvurulurken, kişiyi daha derinlemesine değerlendirmek adına psikiyatristler tarafından sıkça talep edilmektedir. 16 yaş üzeri bireylere testin eğitimini almış psikologlar tarafından uygulanır. 566 seçmeli sorudan oluşmakta olup, ortalama süresi kişinin dikkati ve klinik durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

MMPI

RORSCHACH

Rorschach kişinin ruhsal dünyasının anlaşılmasına yardımcı olan psikanalitik bir kişilik testidir. Test, uygulanan kişinin ruhsal meseleleri ve ihtiyaçlarına, yaşadığı zorluklar karşısında kullandığı savunma düzeneklerine, düşünce ve duygu dünyasına dair bilgiler verir. Aynı zamanda kişinin ruhsal düzeyine dair bilgi sağladığı için tedavi ve terapi sürecine dair öngörülerde bulunmaya da yardımcı olur. Rorschach testi bu testin uygulanması ve yorumlanması konusunda eğitim almış psikologlar tarafından uygulanır. Testin uygulama süresi kişiden kişiye göre değişmektedir.

RORSCHACH

MOXO

Moxo, 6 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu saptamaya yönelik geliştirilmiş online bir testtir. Bu testte Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda sıklıkla sorun yaşanan dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite alanları ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Test bu alanları değerlendirirken dikkat dağıtıcı görsel ve işitsel uyaranlar kullanarak performans alanlarını etkileyen faktörlere dair de bilgi edinme imkanı sağlamaktadır. Test ortalama 18 dakika sürmektedir.

NÖROPSİKOLOJİK TEST BATARYASI

Bu batarya bilişsel işlevleri detaylıca değerlendiren bir araçtır. En sık unutkanlık ve dikkate ilişkin sorunlarla ilgili değerlendirme yapılması amacıyla talep edilmektedir. Kişinin yaşadığı problemlerin beynin hangi bölgeleriyle alakalı olduğunu değerlendirmek için kapsamlı biçimde dikkat, planlama, yürütücü işlevler, soyutlama ve dil becerileri gibi birçok alanı inceleyen alt testleri bulunmaktadır. Test ortalama 2 saat sürmekte olup yetişkinlere psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

bottom of page