Somatoform Bozukluklar

Somatoform Bozukluklar

Ayaktan Tedavi Birimleri

Somatoform Bozuklukların yaşam boyu yaygınlığı %1’dir.

Klinik muayene ve tetkiklerle kişide bedensel bir hastalık saptanamaması ya da saptanan hastalığın kişinin bedensel yakınmalarını açıklayamadığı bedensel şikâyet ve bulgulardan oluşan bir psikiyatrik bozukluktur. Hastalar çoğu zaman önemsiz belirtilerin üzerinde aşırı durur ve ciddi bir hastalığı olduğunu düşünerek birçok farklı doktora başvurular. Yaşam boyu yaygınlığı %1’dir.

-Somatizasyon Bozukluğu (Tıbbi olarak açıklanamayan fiziksel/bedensel semptomların bulunduğu psikiyatrik bir durumdur.)
-Konversiyon Bozukluğu (Çeşitli ruhsal sıkıntıların (üzüntü, korku, utanç, öfke) bedensel sorunlara (konuşamama, bayılma, felç, güçsüzlük, duyu kaybı vb) dönüşmesi anlamına gelir.)
-Hipokondriazis (Ciddi bir hastalığı olduğununa dair aşırı korku ve uğraşla seyreder.)

Tedavide ilaç ve psikoterapi yöntemleri beraber ve ayrı ayrı uygulanabilmektedir. Erken tanı ve tedavi hastalığın gidişini olumlu etkilemektedir. Gereksiz fizik muayene ve tetkiklerden kaçınılmalıdır.