Şizofreni

Şizofreninin yaşam boyu görülme sıklığı %1’dir.

Genellikle 20’li yaşlarda başlayan şizofreni, duygu, düşünce ve davranışlarda önemli bozulmaya yol açan biyolojik bir beyin hastalığıdır. Gerçeği değerlendirme yetisi bozulan birey kişiler arası ilişkilerden ve dış dünyadan uzaklaşarak kendine özgü bir içe kapanım dünyasında yaşamaya başlar. Hastalığın yaşam boyu görülme sıklığı %1’dir.

Şizofereninin karakteristik semptomları şunlardır :

  1. Gerçek dışı ve tartışma ile değiştirilemeyen inanışlar ( hezeyanlar)
  2. Gerçek dışı görüntüler, sesler vb. ( halüsinasyonlar)
  3. Karmakarışık konuşma ya da davranışlar
  4. İlgisizlik, isteksizlik, özbakımında azalma
  5. Duygusal ifadelerde donuklaşma
  6. Toplumdan uzaklaşma, sosyal ve mesleki işlevsellikte azalma.

Şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların tedavisinde çok yönlü bir yaklaşım gerekir. Hedef yalnızca belirtilerin yatıştırılması değil, hastalığın yıkıcı etkilerinin önlenip, kişinin toplumsal uyumunu arttırmaktır. İlaç tedavisinin yanında kişinin ihtiyacına uygun psikoterapi yöntemleri uygulanmalıdır.