Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Ayaktan Tedavi Birimleri

Obsesif Kompulsif Bozuklukların toplumda sıklığı %2 – %3 civarındadır.

Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerin (obsesyonlar) neden olduğu sıkıntı halini ortadan kaldırmak ya da azaltmak için yaptığı davranışlardan (kompulsiyon) oluşan bir psikiyatrik bozukluktur. Çoğu zaman meydana gelebilen takıntılı ehvamlı düşüncelerimiz günlük yaşamımızı kısıtlayacak düzeye geldiğinde OKB düşünülmelidir. Genellikle Obsesyon ve kompulsiyonlar birlikte görülmektedir. Toplumda sıklığı %2-3 civarındadır.

En sık görülen obsesyon ve kompulsiyonlar şunlardır:
  • Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu
  • Simetri/Düzen Obsesyon ve Kompulsiyonları
  • Kuşku Obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu
  • Dini İçerikli Obsesyonlar
  • Cinsel İçerikli Obsesyonlar
  • Sayma kompulsiyonları
  • Biriktirme ve saklama  kompulsiyonları

Antidepresan ilaçlarla OKB’nin tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İlaç tedavisinin yanında psikoterapiler hem hastalığın tedavisinde hem de nüksleri önlemede vazgeçilmez bir tedavi yöntemidir. Kronikleşmeyi engellemek için OKB’nin mutlaka yeterli ve etkin bir şekilde tedavisi gereklidir.