Dissosiyatif Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluklar

Ayaktan Tedavi Birimleri

Unutma, dalıp gitme, hayaller kurma günlük yaşamda yaşadığımız dissosiyatif yaşantılardır.

Tıbben gösterilebilir bir neden olmaksızın kişinin bellek, kimlik, bilinç ya da çevreyi algılama işlevlerinin bütünlüğünde bozulma (bölünme) ya da değişmenin olmasıdır. Unutma, dalıp gitme, hayaller kurma günlük yaşamda yaşadığımız dissosiyatif yaşantılardır. Dissosiyasyon genellikle travmaya bir cevap olarak ortaya çıkar. Bu tür yaşantılar kişinin sosyal ve mesleki işlevsellğinde bozulmaya yol açıyorsa tedavi edilmesi gerekir.

  • Çoğul Kişilik Bozukluğu
  • Dissosiyatif Amnezi
  • Dissosiyatif Füg
  • Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu

Kişilerin genellikle belirtilerden yıllar sonra tedaviye başvurdukları görülmektedir. Tedavi edilmeyen kişilerde ikincil psikiyatrik bozukluklar (Depresyon, madde bağımlılığı vb.) görülmektedir. Tedavi de bireysel psikoterapi ile belirtiler tamamen giderilir. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi ve hastane yatış gerekebilir.