Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Ayaktan Tedavi Birimleri

Anoreksiya nervoza (AN):

Gereksinimlerine göre enerji alımını kısıtlama

Kilo almaktan ya da şişmanlamaktan çok korkma ya da belirgin biçimde düşük vücut ağırlığındayken kilo almayı güçleştiren davranışlarda bulunma.

Kişi kendini değerlendirirken vücut ağırlığı ve biçimine yersiz bir anlam yükler ya da o sırdaki düşük vücut ağırlığının önemini kavrayamaz.

Bulmiya nervoza (BN)

Yineleyen tıkanırcasına yeme nöbetleri

Kilo alımını engellemek için uygunsuz telafi davranışlar (kendi kendini kusturma, laktsif kullanma vb.)

Tıkınırcasına yeme bozukluğu (Binge eating disorder-BED)

Olağandan çok daha hızlı yeme

Rahatsızlık verecek düzeyde tokluk hissine denk yeme

Bedensel açlık duymuyorken yemeye devam etme

Pika

Geri çıkarma bozukluğu

Kaçıngan/kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu

Yeme bozuklukları tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Tedavide ana unsur ilaç tedavisi, psikoterapi ve beslenme rehabilitasyonudur. Bazı kişilerde hastaneye yatarak tedavi gerekebilmektedir.