top of page

Yataklı Hizmetler

Hastaya uygun tedavinin belirlenmesi, ilaç etkinliğinin ve yan etkilerinin takibi, ayaktan tedaviyle yeterince cevap alınamaması, ileri tetkik ve ayırıcı tanı gerekliliğinde yatarak tedavi önerilmektedir. Kendisine ya da çevresine karşı tehlike yaratan psikiyatrik sorunlarda ilk aşamada yatarak tedavi gereklidir. Hastanemizde farklı klinik ihtiyaçlara yönelik yedi ayrı yataklı servis bulunmaktadır. Yatarak tedavide gerekli tüm laboratuvar tetkikleri, dahili ve nörolojik değerlendirmeler standart olarak uygulanmaktadır.

bottom of page