top of page

Ayaktan Hizmetler

Psikiyatri polikliniklerinde tanı koydurucu test ve muayeneler, bireyin tıbbi ihtiyaçlarına yönelik ilaç tedavileri ve bireysel piskotrapi uygulanmaktadır. Aile terapisi, aile danışmanlığı, cinsel terapiler, yeme bozuklukları gibi spesifik alanlarda uzman psikiyatristler ve klinik psikologlarca bireysel ve grup terapileri yapılmaktadır. Gerekli durumlarda TMS ve EKT uygulamaları da ayaktan sürdürülebilmektedir.

bottom of page