top of page

Anoreksiya Nervoza - Yeme Bozukluğu

Updated: Mar 15, 2022
Yeme Bozukluğu - Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya Nervoza, geçmişi çok eskilere uzanan bir “Yeme Bozukluğu” alt tipidir. Sıklıkla kadınlarda ortaya çıkmakla beraber, erkeklerde de görülebilir.

Yeme bozukluğunu yaşayan kişinin en belirgin özelliği zayıf olması ve bu zayıflığını korumak adına ısrarcı davranışlar sergilemesidir.

Bir durumun anoreksiya nervoza olarak adlandırılabilmesi için belirgin olarak zayıf olduğu dönemin en az üç ay boyunca sürmesi gerekir.

Beden kitle indeksinin 17,5 kg/m2’nin altında olması belirgin zayıflığın tespit edilmesi için genel kabul gören bir ölçüttür. Bu bozukluğun en önemli belirtilerinden birisi de beden imgesinin bozulmasıdır. Bu bozulma hastadan hastaya farklı şekillerde kendini gösterebilir.

Yeme bozukluğu yaşayan kimi kişiler zayıf olmasına rağmen kendisini kilolu görür, kimisi ise kilo almasını engelleyecek şekilde kilo alma endişelerine sahiptir.

Aşağıdaki durumlarda “Anoreksiya Nervoza” hastaları yatırılarak uzman bir kadro tarafından takip edilmelidir;

1) Beden kitle indeksi 14 kg/m2’nin altındaysa

2) Günde 100 kcal’in altında enerji alıyorsa

3) Bir kaç hafta boyunca haftada en az 1 kilo vermişse

4) 35,5 santigrat derecenin altında vücut sıcaklığı varsa

5) Nabız 40’ın altı ya da 120’nin üstüyse

6) Sodyum 130’un altıysa

7) Potasyum değeri düşükse

8) İntihar düşünceleri varsa

425 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page