Psikiyatri.jpg

Nöropsikiyatri Polikliniği

Fransız lape Hastanesi Nöropsikiyatri.jpg

Nöroloji bilimi sinir sisteminin biyolojik hastalıklarını, psikiyatri ve psikoloji bilimi ise duygu-düşünce ve davranış bozukluklarını inceler. Bu üç bilim alanının ortak zemini merkezi sinir sistemidir. Günümüzde görüntüleme ve elektrofizyolojik kayıtlama teknikleri sayesinde davranış nörolojisi ve psikiyatrik bozuklukların merkezi sinir sistemindeki değişkenlikleri daha net olarak gösterilmektedir. Nörolojik hastalıkların çoğu klinik seyirleri sırasında psikiyatrik bozukluklar, psikiyatrik hastalıkların çoğu da nörolojik bozukluklar ile iç içe olabilir.  Bu nedenle nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda bu üç disiplinin, hatta ileri yaşta dahiliye, ya da geriatrinin de bulmacanın parçalarını birlikte oluşturması hastalığın tanısında ve tedavisinde en hızlı ve etkili sonuca götürür.

Demans ve Parkinson hastalığı gibi 65 yaş üstünde sık görülen nörodejeneratif hastalıkların seyrinde, epilepsi, multipl skleroz( MS) gibi merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında,  inme, başağrısı, bayılma, kronik psikiyatrik hastalıkların seyrinde,  ya da nadir görülen, ancak hızlı tanı ile tedavi edilebilen psikiyatrik ve nörolojik bulgular oluşturan santral sinir sisteminin otoimmun ensefalitlerinde, nöropsikiyatrik yaklaşım oldukça önemlidir.

Fransız Lape Hastanesinin kurucu hekimleri olan Ord. Prof Dr. Mazhar Osman ve Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel aynı zamanda Türk Nöropsikiyatri derneğinin kurucu üyesi olmuştur. Nöropsikiyatri derneğinin aylık bilimsel toplantıları da Fransız Lape hastanesinde başlamıştır.  Fransız Lape Hastanesi bu birikim, modern tanı ve tedavi donanımı ile psikiyatri ve nöroloji alanında hizmet vermektedir.