top of page

Nöroloji

Yataklı Hizmetler

Nöroloji disiplininde hastanın serviste yatışı, tanı araştırması ve tedavi süreci için çoğu zaman gereklidir. Bu sayede hastanın klinik takibi, konsültasyonlar ile multidisipliner hastalık yönetimi, tedavi yanıtının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kimi nörolojik hastalıklarda dakikaların önemi vardır. Bu nedenle hızlı karar ve tedavi elzemdir. Hareket kabiliyeti sınırlı olan hastalarda, fizik tedavi ve bakım verecek kişilerin eğitimi de bu dönemde yapılmaktadır.

Yataklı Hizmetler
bottom of page