. Fransız Lape
19 Mayıs Mahallesi Büyükdere cad. No:18 , Şişli / İstanbul +90 212 246 10 20info@fransizlape.com
ara
Randevu Al

Bağımlılık Servisi

Nörolojik Hastalıklar > Demans (Bunama )
Alzheimer Hastalığına bağlı olmayan Demans (Bunama) nedenleri nelerdir?
  • Beyin damarlarının hastalıkları
  • Kanser
  • Dahili hastalıklar (karaciğer ve böbrek hastalıkları, tiroit hastalıkları gibi)
  • Beyinin darbeye maruz kalması
  • Alkol kullanımı
  • Menenjit
  • Bazı ilaçların kullanımı
  • Beslenme ile ilgili bozukluklar
  • Psikiyatrik bozukluklar


Demans (bunamanın) tedavisi var mıdır ?

Alzheimer hastalığın etkili tedavisi için en temel nokta tanının erken konabilmesidir. Günümüzde erken tanı yöntemleri ve beyinde hücre kaybına neden olan süreci durduracak kesin tedavi olasılıkları için büyük araştırmalar yapılmaktadır. Alzheimer hastalığının dünyada bilinen kesin bir tedavisi olmamakla birlikte bu konuda çok sayıda umut verici çalışma sürmektedir.

Hal hazırda kullanılan ilaçlar ilerleyen süreci yavaşlatmak, eklenen olumsuz davranış değişikliklerini baskılamak yönündendir.

Tedavide çevresel faktörlerin kontrolü, sosyal desteğin sağlanması önem taşımaktadır. Alzheimer hastalığında kişilerle iletişim giderek bozulsa da sosyal izolasyon ve uyaran yoksunluğu, hastaların zihinsel fonksiyonlarının daha hızlı gerilemesine neden olmaktadır. Hastanın işlevliğini mümkün mertebe korumak onu hayattan izole etmemek en önemli husustur. Fazla ve abartılı bakım kişiye zarar verecektir. Kişinin yeteneklerini mümkün olduğu kadar uzun süre korumasını desteklemek için plan yapmak gereklidir.