Psikoterapiler

Psikoterapi kişinin duygularını, düşüncelerini, tutumlarını,  kişisel geçmişlerini, davranış ve diğer insanlar ile olan ilişkilerini yapısal bir şekilde inceler.

Psikoterapi psikolojik hastalıkların ve psikososyal  şikayetlerin üstesinden gelerek  bireyde davranış -tutum değişiklikleri, öz farkındalık, duygusal rahatlama, gelişim ve olgunlaşma sağlamayı hedefler.

 • Psikanalitik Psikoterapi
 • Çift ve Aile Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Grup Psikoterapis
 • Psikodrama
 • Çocuk ve Ergen Terapisi
 • Kaygı, endişeler
 • Göç, boşanma, intihar eğilimi, kaza vb.
 • Depresyon
 • Psikosomatik rahatsızlıklar
 • Madde bağımlılıkları
 • Takıntı hastalıkları
 • Saldırganlık
 • Yabancılaşma duygusu
 • Kendini keşfetme
 • Eş ve aile ile anlaşmazlıklar
 • Çocuk eğitimi ve çocuk gelişimi ile ilgili sorunlar
 • Ebeveynlik ile ilgili problemler
 • Topluma uyum sağlama sorunları