Çocuk & Ergen Psikiyatrisi

Çocuk & Ergen Psikiyatrisi

Yatarak Tedavi

Çocuk ve Ergen psikiyatrisinin amacı çocuk ve gençteki normal ruhsal gelişimi takip etmek, hayata sağlıklı bir şekilde hazırlamak, ayrıca ruhsal hastalıklar gelişirse de bunları tedavi ederek erişkin hayatını etkilemesini önlemektir.

Geniş bir görev alanı olan çocuk ve ergen psikiyatri doğumdan ergenlik döneminin bitimine kadar

(0-18 yaş arası) sağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışır. Hedefi ruhsal açıdan sağlıklı ve mutlu bir çocuk yetiştirilmesi, gençlik ve erişkinlikte psikiyatrik sorunlar, uyum sorunları ve suç oranlarını azaltmaktır.

Çocuk ve genç psikiyatrisi ağırlıklı olarak hastalıkları ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlar. Çocuk ve gençler büyüme döneminde gelişimsel, ailesel ve çevresel etkenlerden etkilenmektedirler. Bu nedenle ailenin  ve çevrenin eğitimi  Çocuk ve ergen psikiyatrisinin işidir. Böylelikle ailenin çocuk yetiştirmedeki hataları önceden önlenebilir. Okullara da eğitim sırasında oluşabilecek psikolojik problemler konusunda da danışmanlık yapılır.

Çocuk psikiyatrisi ele aldığı konular itibariyle erişkin psikiyatrisi, pediatri, çocuk nörolojisi, psikoloji, pedogoji ve sosyal çalışma ile yoğun ilişki ve iş birliği halindedir.

Çocuk psikiyatrisi çocuğa ya da gence gereken en doğru yaklaşımı sergileyerek, terapi, psikiolojik testler ya da medikal destek ile aileye gerekli desteği sağlayacaktır. Aileler kimi zaman çocukları ile  ilgili nasıl yol izleyeceklerini bilemezler. İşte o noktada devreye giren uzman çocuk psikiyatristi, muayenesi ile durum analizi sağlanır, gelişim için izlenecek olan yol haritası belirlenir.

  • A.T (Çocuk Algı Testi)
  • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ( WISC-IV) 6-16 Yaş
  • MOXO D-CPT