. Fransız Lape
19 Mayıs Mahallesi Büyükdere cad. No:18 , Şişli / İstanbul +90 212 246 10 20info@fransizlape.com
ara
Randevu Al

Bağımlılık Servisi

Yaşlı Nöro Psikiyatri > Grup ve Bireysel Psikoterapiler
Grup ve Bireysel Psikoterapiler

Bireysel psikoterapi hizmetleri yataklı servislerde uzman klinik psikologlarımız tarafından verilmektedir. Psikiyatristlerle ve uzman klinik psikologlarla iş birliği için yürütülen bu hizmet hastaların daha yakından takibi için önem taşımaktadır. Bununla beraber bireysel görüşmelerde farklı psikoterapi yaklaşımları ile (BDT, Aile Danışmanlığı, Sanat Serapisi vb.) tedavi şartları zenginleştirilmektedir. Yatan hastalarımız pazar günleri dışında her gün psikoterapi hizmeti almaktadırlar. İhtiyaç halinde aile görüşmeleri ile tedavi desteklenmekte ve tedavi sonrası süreç için bilgilendirme yapılarak hasta yakınları da desteklenmektedir.Grup terapisi belirlenmiş amaca yönelik olarak uzman klinik psikolog tarafından yürütülen ve psikiyatri hemşiresi ile ortak çalışılan grup toplantısıdır. Psikoeğitim, paylaşım, psikoterapi ve tedaviyi destek amacı taşımaktadır. Aynı tanıyı almış kişilerin problemlerini paylaşarak benzer hisleri taşıyan kişilerin varlığını görerek kendilerini yalnız hissetmesini engellemek veya ortak probleme farklı bakış açısı geliştirip akran desteği sunmak amaçlanmaktadır. Güven ortamı içinde paylaşım sağlanarak tedavinin desteklenmesi açısından önem taşımaktadır.