top of page

Geriatrik Nörö Psikiyatri

Genel olarak 65 yaş üstü yaşlılık (geriatrik) dönemi olarak kabul edilmektedir. Nörodejeneratif hastalıklar içinde yer alan Alzheimer tipi demans, diğer demanslar ve Parkinson hastalığı geriatrik yaş grubunda sık görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar sıklıkla psikiyatrik bulgular ile beraber seyreder. Tanı amacıyla nöropsikiyatrik testler, elektrofizyolojik incelemeler (EEG, EMG), radyolojik tetkikler (MRI,PET-MRI) kullanılır.

Geriatrik Nörö Psikiyatri Nedir _

Yaşlılığa bağlı hastalıklar genel tıp içerisinde kendine özgü özellikleri olan bir alandır. Yaşlı hastalar sıkıntılarını çok net ifade edememekte ve aşağıdaki davranış değişikliklerini sıklıkla göstermektedirler bunlar;

 

 • Mutsuzluk, hayattan zevk alamama

 • Uygunsuz davranışlar

 • İçe kapanma

 • Ciddi düzeyde kaygı

 • Ölüm ve intihar düşünceleri

 • Uyku bozuklukları

 • Yeme alışkanlığında bozulma, iştahsızlık

 • Dış görünüşüne önem vermeme, öz bakımında azalma

 • Hayal görmeler

 • Bilinç bulanıklığı

 • Ciddi unutkanlık ve hafıza kaybı

 • Hareket kapasitesinin azalması

 • Hayal görmeler

 • Bilinç bulanıklığı

 • Ciddi unutkanlık ve hafıza kaybı

 • Hareket kapasitesinin azalması

 • Kendi kendine yetememe

bottom of page