top of page

Ayaktan Hizmetler

Gropsikiyatri polikliniğimizde hastalarımız  Nöroloji, psikiyatri ve dahiliye branşlarınca bir arada değerlendirilmektedir. Gerekli  tetkik, tedavi ve hastalığın takibi takibi poliklinikte sürdürülür.

bottom of page