Poliklinik Hizmetleri

Poliklinik Hizmeti

Poliklinik çalışmalarında çocuk ve ergen psikiyatristi olarak, çocuk ve ailenin iletişimi, çocuğun ruhsal durumu, varsa çocuğun ve ailenin soruları, sağlıklı ve güçlü yönleri incelenmekte, aileye ve çocuğa ekip çalışması içinde destek ve ruh sağlığı hizmetleri verilmektedir. Çocuk ve ergen, yaş grubuna uygun bir şekilde, önyargısız ve kendisini anlayan bir uzmanla görüşmektedir. Sorunları ile ilgili kendi psikolojik yapısının gerektirdiği ya da uygun olduğu derecede iç görü ve farkındalık kazanırken, uzman tarafından desteklendiğini hissetmekte ve geleceğe yönelik ümidini kaybetmiş olsa dahi zamanla yeniden bulabilmektedir.

Çocuk ve ergenlerde psikiyatrik tedavi süreci ihtiyaç duyulması durumunda çocuk ve ergen psikiyatristi ile psikoloğu tarafından eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

Çocuklarda Kaygı Bozukluklarına Yaklaşım

Pandemiyle birlikte daha çok gündeme gelen bir klinik sorundur. Diğer aile bireylerinde de kaygı bozukluklarının bulunması sık karşılaşılan bir durumdur. Zamanla çocukluk çağı depresyonu ya da kişilik gelişimindeki bazı sorunların ortaya çıkabilmesi nedeniyle gecikme yaşanmadan ele alınmalıdır. Çocuk, aile ve eğitim programı ya da okul arasındaki etkileşimlere duyarlı bir şekilde, multidisipliner yaklaşım ile kaygılı çocuk ve ergenleri ele almaktayız.