Nöroloji

Ayaktan Hizmetler

ELEKTROMYOGRAFİ (EMG)

Hastadan alınan bilgi ve nörolojik muayene sonucunda, vücuda dağılan sinir ağına ya da kaslara ait hastalıklar düşünüldüğünde sıklıkla Elektromyografi –EMG- tetkiki yapılır.

Vücudumuz 3 farklı tipte sinir ağına sahiptir. Ağrı, acı, ısı, dokunma, derin duyu gibi hisleri vücuttan beyne ileten duysal sinirler, kasları çalıştıran motor sinirler ve başlıca damar ve ter bezleri üzerinde etkili olan otonomik sinirler. Tüm bu sinirlerin de aynı elektrik kablosunda olduğu gibi, iç tarafında sinir teli, dışında da siniri koruyan kılıfı vardır.

Elektromyografi bu sinir tellerinden hangisinde ya da hangilerinde, sinir telinde mi yoksa kılıfında mı, ya da kaslarda mı, sorun olduğunu, hastalık sürecinin hangi aşamasında olduğunu netleştiren çok değerli bilgiler verir.

Elektromyografiyi hekim ve EMG teknisyeni birlikte yapar. EMG raporlanması hekimin sorumluluğundadır.

ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG)

Beyin, elektrik akımı üreterek çalışmaktadır. Oldukça düşük potansiyelde olan bu elektrik akımının kaydı Elektroensefalografi –EEG- ile mümkün olmaktadır.

Kafa derisi üzerine yerleştirilen kayıt elektrotları beynin tümünden veri toplar.

Bu sayede çalışmasında aksaklık olup olmadığı anlaşılır. Bazı özel hastalıklarda çok belirgin EEG değişiklikleri doğrudan tanı koydurucudur. Başta epilepsi –sara hastalığı- olmak üzere, beynin tüm hastalıklarında EEG tetkiki yapılabilmektedir.

EEG minimum 20 dakika süre ile yapılmaktadır. Bu süre zarfında gözler kapalı ve açık, derin nefes alıp verirken ve frekansı artan ışık uyarısı ile beyin kayıtları alınır.

EEG çekim süresi hastanın kliniğine göre değişse de minimum 20 dakika olmalıdır. Bazı durumlarda daha uzun, uyku ve uyanıklık EEG kaydı gerekebilir. EEG kaydını EEG teknisyeni yapar, değerlendirme ve raporlanması hekime aittir.

Yataklı Hizmetler

Nöroloji disiplininde hastanın serviste yatışı, tanı araştırması ve tedavi süreci için çoğu zaman gereklidir. Bu sayede hastanın klinik takibi, konsültasyonlar ile multidisipliner hastalık yönetimi, tedavi yanıtının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kimi nörolojik hastalıklarda dakikaların önemi vardır. Bu nedenle hızlı karar ve tedavi elzemdir. Hareket kabiliyeti sınırlı olan hastalarda, fizik tedavi ve bakım verecek kişilerin eğitimi de bu dönemde yapılmaktadır.