Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Fransız Lape Hastanesi; Kurulduğu 1858 yılından beri tıbbi gelişmeleri takip ederek, özellikle Şefkat Rahibelerinin tarihi misyonundan gelen yaşlı, çocuk, yoksul ve psikiyatrik hastalara tıbbi bakım ve tedavi hizmetleri sunmayı kendisine misyon edinmiştir.


Vizyonumuz

Fransız Lape Hastanesi; Türkiye’nin ilk psikiyatri hastanesi olarak kurulduğu günden beri etik değerlere bağlı kalarak, psikiyatri alanında uluslararası bilimsel tedavi yöntemleri uygulayan ve sürekli kendisini geliştirerek yenilemeye devam eden ilerici bir sağlık kuruluşu olma vizyonuna sahiptir.


Kalite Politikalarımız

Toplam kalite yönetimi anlayışı ve sürekli iyileştirme prensibini benimseriz ve paylaşırız.

Hasta bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerimizi hasta güvenliği odaklı olarak planlarız.

Bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerimiz ile hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltiriz.

Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım kararlarına katılımlarını sağlarız.

Ekip anlayışını benimseriz ve kurum kültürünü yaşatırız.

Kurum içi ve kurum dışı eğitimler ile çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerini arttırmalarına yardımcı oluruz.

Uluslararası kabul görmüş kanıta dayalı uygulamalar ile tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan referans bir hastaneyiz.

Yürürlükte bulunan yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uymayı taahhüt ederiz.

Çevreye olan olumsuz etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız.

Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı yaratır, çalışma ortamı risklerini önleyecek her türlü tedbiri alırız.


Hastane Yöneticisi

Dr. Mehmet Metin ŞAHİN

Genel Cerrahi Uzmanı