İnsan Kaynakları

Politikamız

Fransız Lape Hastanesi olarak; çalışanlarının iş tatminini ve verimliliğini en üst düzeyde tutarak eğitimli, deneyimli, aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna önem veren, sonuç odaklı çalışmayı benimsemiş, sürekli öğrenen, gelişen dinamik bir organizasyon oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak temel politikamızdır.