EKT

Ağır depresyon yaşayan bireylerde sıklıkla kullanılan EKT yöntemi hastanemizde genel anestezi altında uygulanmaktadır.

EKT uygulanacak hastanın öncelikle gerekli birtakım kan tahlilleri yapılarak, kalp grafisi, beyin elektrosu ve MR çekilir. Hastaların EKT hazırlığı için yapılan tahlil ve tetkik sonuçları Anestezi, Nöroloji ve Dahiliye hekimlerimiz tarafından incelenmektedir. Ağır depresyon dışında, mani ve şizofrenide de EKT uygulanabilir.

EKT  güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir.