Master Eğitim Programı

Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler tarafından yönlendirilen, psikoloji yüksek lisansını tamamlamış öğrencilerine verilen eğitim programıdır.

Poliklinik ve yataklı servis ortamında çeşitli hasta grupları ile, klinik çalışmayı yakından inceleme, pratiklerini geliştirme, mesleki donanım, doğru, güvenli, bilimsel ve etik tedavi anlayışının kazanılması, hasta ya da danışan ile mesleki boyutta ilişki ve iletişim kurma, görüşme becerileri edinme, değişik yaş grupları ve çeşitli psikoterapötik yaklaşımlar ile ilgili bir temel oluşturulması amaçlanmaktadır.

Program İçeriği

İntörn Öğrencilerin;

  • Gözlemci/ziyaretçi hekimler gibi yatan hasta profilini öğrenmelerini sağlanır,
  • Yatan hasta ile görüşmelerin nasıl yapıldığını gözlemlemelerine imkân tanınır,
  • Elektrokonvülsif terapinin uygulanma prosedür/şekil/usullerini gözlemlemelerine olanak sağlanır,
  • Hasta değerlendirmesi yapmasına ve acil müdahaleleri gözlemlemelerine izin verilir,
  • Yataklı kliniğe özgü toplantılara gözlemci olarak katılımları sağlanır.


NOT: Eğitim Programımız Ücretlidir, Detaylı Bilgi İçin 0212 246 10 20 Telefon Numaramızı Arayabilirsiniz.