Dahiliye

Ayaktan Hizmetler

Poliklinik Hizmetleri

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hastanın bütünsel olarak değerlendirilir. Gerekli laboratuvar, radyolojik ve ya kardiyolojik tetkikleri hastanın tıbbi durumu göz önüne alınarak yapılmaktadır. Tanı ve tedavi sonrası spesifik bir hastalığı olanları tanı konduktan sonra gerekirse yan dal hekimlerine yönlendirilir.

Yaşlı ve Nöropsikriyatrik hastalarda ise birçok rahatsızlık bir arada bulunabildiğinden, bu tip hasta gurubunda Noroloji ve Psikriyatri Uzmanları ile birlikte multidisipliner yaklaşımı saglayarak hastanın tedavi süreci yürütülmektedir

Vize - Sağlık Raporu İşlemleri

Vize işlemleri ile ilgili Belçika Konsolosluğu ile anlaşma yapılmıştır. Öğrenci ve oturum vizesi olmak üzere iki çeşit vize verilebilmektedir. Vize işlemleri için randevu alınması gerekmektedir. Konsolosluğa sunulmak üzere kişilere gerekli tetkikler ve muayeneler yapılmakta, gün içerisinde vize belgeleri doldurularak süreç tamamlanmaktadır.

Yataklı Hizmetler

Multidisipliner yaklaşım ile yatarak tedavi gerekliliği olan hastalar durumlarına göre, psikiyatri ve nöroloji uzmanı ile birlikte gerekli tetkik, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.