EEG İncelemeleri (Çocuk Erişkin ileri yaş ve uzun iktal EEG)

Elektroensefalografi (EEG) beyindeki geniş bir nöron grubunun elektriksel aktivitesindeki dalgalanmanın kayıtlanması ilkesine dayanmaktadır. Saçlı deriden kayıtlanan potansiyellerin uzmanlarca değerlendirilmesi önem taşımaktadır.


Rutin EEG bilinç değişikliği ve nöbetle gelen hastada en önemli testtir. EEG epilepsi tanısının konulmasında, kesin epilepsi tanısı almış hastaların sınıflaması, uygun tedavi seçimi, prognozun belirlenmesinde ve hastalığın seyrinin takibinde kullanılan en değerli inceleme yöntemidir. Ayrıca diğer tüm beyin hastalıklarının tanı ve takibinde değeri vardır. Yavaş virüs hastalıkları, herpes simpleks ensefaliti ve karaciğer ensefalopatisi gibi bazı özel tabloların tanısı ve takibinde de çok önemli ipuçları sağlar. Ayrıca uyku ve bozuklukları değerlendirilmesinde de EEG kullanılır.


 


EEG kaydı genellikle sessiz, rahat şartlarda, rutin bir EEG için en az 30-40 dakika süre ile yapılır. Öncesinde elektrotların yerleşimi çok önemli bir hazırlık aşamasıdır. Elektrotlar uygun maddelerle yapıştırılarak yerleştirilir ve bazı özel  pastalar ya da tuzlu su ile iletkenlikleri sağlanır. EEG çekimi öncesinde hastanın saçlarının temiz olması önem taşır. Ayrıca açlıkta bazı değişiklikler görülebileceğinden çekim sırasında hasta tok olmalıdır. EEG çekimi süresince hasta sakin bir şekilde oturmalı veya uzanmalı ve EEG teknisyeninin direktiflerine göre gözlerini kapatıp açmalıdır.


Her rutin EEG çekiminde derin nefes alıp verme hiperventilasyon uygulanır. Burada amaç bir epileptik odağı aktif hale geçirmektir. Aralıklı ışık uyarımı (intermittent photic stimulation, IFS) da benzer şekilde her rutin EEG’de mutlaka uygulanması gereken önemli bir aktivasyon yöntemidir. Uyku incelemesi hekimin tercihine göre istenebilir ve çocuklarda değerli ek bilgiler verir.


EEG bulgularının değerlendirilebilmesi için öncelikle normal EEG özelliklerinin çok iyi bilinmesi gereklidir. Her EEG çekiminde önce temel aktivite değerlendirilir. Normal temel aktivite yaşla, uyanıklık durumuyla, açlık gibi bazı fizyolojik durumlarla çok belirgin farklılıklar gösterir. Üç aylık bir bebek için normal sayılan aktivite 3 yaşında bir çocuk için patolojiktir. Benzer şekilde derin uykuda olan bir erişkinin EEG aktivitesi aynı kişi uyanıkken görüldüğünde ciddi bir patolojik bulgu anlamına gelebilir.


EEG’de beynin hemisferleri arasında simetri vardır, bu nedenle iki yarıkürenin kıyaslanması önemlidir. EEG çekimi sırasında hastanın kullandığı ilaçlar ve varsa metabolik problemleri mutlaka kaydedilmelidir. Çünkü bazı ilaçların ve metabolik durumların EEG üzerinde etkileri belirgindir.


EEG raporlamasını deneyimli uzman nörologların ve gerek olduğunda danışılacak  klinik nörofizyologların yapması gereklidir.


Lape Hastanemizde EEG çekimleri Uzm. Dr. Ferda Korkmaz Özkanoğlu ve danışman Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı Prof. Dr. Betül Baykan tarafından raporlanmaktadır.