Demans , Parkinson ve Alzheimer

Parkinson Hastalığı

Hareketlerin koordinasyonunu ve ahengini sağlayan sistemin bozukluğu ile oluşur. Kas gücü kaybı yoktur ancak bu kas gücünün efektif kullanımında sorun vardır. Gereğinden fazla kasılma, yavaşlık, istemsiz hareketler söz konusudur. Yavaşlık ve titremeler klinik tabloya hakim olur.  Hareketlerin akışı aksar. Söz konusu durum vücuttaki tüm kasları etkilediği için bu kişilerin yüz ifadesi değişir, donuk, tepkisiz gibi durur. Vücut postürleri değişir, baş ve omuzlar öne ve aşağı eğik pozisyon alır. Hareketi başlatmak zordur, başladıktan sonra da hızını ayarlamakta güçlük yaşarlar. Yürüyüş küçük adımlarladır ancak giderek hızlanabilir, ayaklarını sürüyerek yürürler ve bu durum takılmalara, sıklıkla da düşmelere neden olur. Kolların otomatik ve yürüyüşün ahengine uygun salınımı kaybolur. Titreme nedeniyle günlük yaşam aktiviteleri etkilenir. Su içme, alet kullanma, giyinme, yemek yeme gibi oldukça basit eylemler güçleşir.

Parkinson hastalığı sadece hareket istemini etkilemek ile kalmaz; psikiyatrik belirtiler, uyku bozuklukları, mide bağırsak sorunları, cilt kuruluğu, gibi sistemik sorunlara da neden olur.

Parkinson hastalığında tanının temelini hastadan alınan öykü ve muayene bulguları oluşturmaktadır. Gerek görülür ise laboratuvar ve radyolojik tetkikler yapılır.

Parkinson hastalığının tedavi sürecinde egzersizler, medikal tedavi ve cerrahi girişimler yer almaktadır. Egzersizin en az ilaçlar kadar etkili olduğu unutulmamalı ve bu günlük yaşama mutlaka katılmalıdır. Medikal tedavi ise hasta ve hekim iş birliği ile düzenlenir ve ilerleyen süreçte değişiklikler yapılır. Cerrahi yaklaşımlar her hasta için uygun olmadığı unutulmamalıdır.

Parkinson hastalığı dışında, Parkinson belirtileri de içeren ancak kliniğe yön veren başka belirti ve bulgulara neden olan hastalıklar grubu da vardır. Bunların medikal tedaviye yanıtı ve klinik gidişi farklılıklar göstermektedir.