Bireysel Psikoterapiler

Psikanalitik Psikoterapi

Psikanalitik psikoterapi, terapistle danışan arasında özel bir ilişki biçimidir. Bu ilişki günlük bir sohbetten, entelektüel bir paylaşımdan ya da eğitimsel bir çalışmadan son derece farklıdır. Psikanalitik psikoterapi, danışanın terapistle kurduğu terapi ilişkisi sayesinde kendisini, iç dünyasını tanıması, içsel çatışmalarıyla yüzleşmesi, kabul edilmesi güç düşüncelerinin ve duygularının farkına varması ve bu yolla temelden bir değişim ve dönüşüm geçirmesi amacını taşır. Bu yolla kişi en geniş anlamda yaşamını yeniden değerlendirmiş, geçmiş ve güncel deneyimlerini yeniden anlamlandırmış olur. Böylece kişi yaşadığı ruhsal rahatsızlığın kökenine ilişkin önemli bir iç görü, yani farkındalık kazanır ve davranışlarında da kalıcı bir değişim elde eder.

EMDR Terapisi

‘‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’’ Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (Emdr) bir psikoterapi yöntemidir. Emdr terapisi zihnimizde yer alan anılarımıza ait bilgileri yeniden işlememizi sağlamaktadır.

Emdr terapisinde danışana 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi ve gelecek) olmak üzere bir protokol uygulanmaktadır. Terapideki hedef, danışanın terapiye getirmiş olduğu geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması ve bugünkü semptomların tedavisi ile danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında danışanın kazanmış olduğu olumlu inanç ve duygularını geliştirdiği yeni bir bakış açısının kazanmasıdır.

Çift ve Aile Terapisi

Çift ya da aile olmak iki veya daha fazla kişinin bir araya gelmesinden çok daha fazla şey içerir. Bu anlamda da, birbirlerine karşı olan duyguları, bu duyguların ifade edilişleri, sınırlar, söylenemeyenler, öğrenilenler ve eski ailemizden getirdiğimiz duygu ve değerler gibi faktörlerin etkileşim içinde olduğu bir sistem olarak tanımlanabilir. Sonrasında çocuk da bu sürecin içinde yer alır ve sistemin bir parçası haline gelir. Çift ya da aile bu etmenlerle ilgili bir zorluk yaşadığında ise çift ve aile terapisine başvurabilir.

Peki çift ve aile terapisinde ne yapılır? Çiftin ya da ailenin getirdiği zorluk ve altında yatan unsurların anlaşılmasına uğraşılır. Sonrasında ise yaşanan zorluğa göre bazı yaklaşımlar belirlenir ve uygulamaya geçilir. Aynı zamanda terapi süreci içinde yaşanan diğer zorlanmalara bakılır.

Şu zorlukları yaşayan çift ve aileler, çift ve aile terapisine başvurabilirler:

  • İletişim sorunları
  • Evlilikteki ya da çift ilişkisindeki problemler
  • Çocuk ile ilgili yaşanan zorluklar
  • Güven sorunları
  • Öfke patlamaları
  • Aldatma sonrası ilişkiyi yeniden yapılandırma
  • Boşanma süreci

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) bir psikoterapi yöntemidir. Duygu düşünce ve davranış arasında bağlantılar kurarak sağaltım amacındadır. Temel varsayımı düşüncenin değişimi ile duygu ve davranışların da değişebileceğidir. Hastanın çeşitli kognisyonlarına ulaşarak seans içinde ve ödevlerle bu kognisyonların değişmesi ve hastanın başetme mekanizmalarını geliştirme üzerine çalışmalar yapılır.