Aile Bilgilendirmesi

Başlıca demans (bunama) ve Parkinson Hastalığı gibi yavaş ilerleyerek bilişsel işlevlerde yıkıma neden olan nörolojik hastalıklarda, aile bireyleri yakınmaların ne zaman ve nasıl başladığını genellikle fark edemezler. Sıklıkla mevcut belirtiler, ilerlemiş yaşa ya da yaşanan olumsuz olaylara bağlanır ve önemsenmez. Günlük hayatta belirgin sorunlar ortaya çıkana kadar hekim kontrolünden geçmemiş oldukça yüksek oranda hasta vardır.

Çocukların gelişim süreçlerinin takibinde olduğu gibi yaşlıların da takibinin yapılması erken tanı olasılığını artırmaktadır. Merkezi sinir sisteminin ilerleyici hastalıklarının, olağan yaşlanmadan ayırt edilmesi, erken tedavi başlanması hem hastanın hem de bakım verenlerin hayat kalitesi için önemlidir.

Gero nöropsikiyatri polikliniğinde nörolojik ve psikiyatrik muayenede saptanan ip uçları hastalıkların ayırıcı tanısında en değerli bilgileri sunmaktadır. Genel sistemik muayene, dahili rahatsızlıkların neden olduğu ve sıklıkla tedavi edilebilir durumların kontrolü de ilk etapta tamamlanır. Muayene ve biyokimyasal testlerden elde edilen bilgiler bilişsel işlevlerin değerlendirildiği nöropsikitarik testler, radyolojik görüntüleme verileri ile birlikte analiz edilmektedir. Yaşlı hastalarda tespit edilen sorunlar ve teşhis edilen hastalıklar aile yakınları ile paylaşılır ve ailenin de görüşü alınarak hastanın sorunlarına yönelik ortak bir plan oluşturulur. Hastaya bütüncül yaklaşım, doğru tanı ve optimum tedavi hedeflenir.