Dahiliye

Yataklı Hizmetler

Multidisipliner yaklaşım ile yatarak tedavi gerekliliği olan hastalar durumlarına göre, psikiyatri ve nöroloji uzmanı ile birlikte gerekli tetkik, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Yataklı Hizmetleri