top of page

Dahiliye

Yataklı Hizmetler

Multidisipliner yaklaşım ile yatarak tedavi gerekliliği olan hastalar durumlarına göre, psikiyatri ve nöroloji uzmanı ile birlikte gerekli tetkik, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Yataklı Hizmetleri
bottom of page