19 Mayıs Mahallesi Büyükdere cad. No:18 , Şişli / İstanbul +90 212 246 10 20info@fransizlape.com
Randevu Al

Poliklinik Hizmetleri

Dahiliye > Poliklinik Hizmetleri
Poliklinik Hizmetleri

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hastanın bütünsel olarak değerlendirilir. Gerekli laboratuvar, radyolojik ve ya kardiyolojik tetkikleri hastanın tıbbi durumu göz önüne alınarak yapılmaktadır. Tanı ve tedavi sonrası spesifik bir hastalığı olanları tanı konduktan sonra gerekirse yan dal hekimlerine yönlendirilir. Yaşlı ve Nöro Psikriyatrik hastalarda ise birçok rahatsızlık bir arada bulunabildiğinden, bu tip hasta gurubunda Noroloji ve Psikriyatri Uzmanları ile birlikte multidisipliner yaklaşımı saglayarak hastanın tedavi süreci yürütülmektedir.