top of page

Dahiliye

Poliklinik Hizmetleri

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hastanın bütünsel olarak değerlendirilir. Gerekli laboratuvar, radyolojik ve ya kardiyolojik tetkikleri hastanın tıbbi durumu göz önüne alınarak yapılmaktadır. Tanı ve tedavi sonrası spesifik bir hastalığı olanları tanı konduktan sonra gerekirse yan dal hekimlerine yönlendirilir.

Poliklinik Hizmetleri

Yaşlı ve Nöropsikriyatrik hastalarda ise birçok rahatsızlık bir arada bulunabildiğinden, bu tip hasta gurubunda Noroloji ve Psikriyatri Uzmanları ile birlikte multidisipliner yaklaşımı saglayarak hastanın tedavi süreci yürütülmektedir

bottom of page