gero neropsk.jpg

Geropsikiyatri Servisi

Fransız Lape.jpg

Yaşlılık, insan hayatında fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü dönemlerden biridir. Tüm organ ve sistemlerinde yaşlılığa bağlı fizyolojik fonksiyon kaybı görülmesi, yaşlı kişilerde birçok hastalığa sebep olabilmektedir.

Birimimizde yaşlı kişinin psikiyatrik değerlendirmesi yapılarak normal yaşlanma ile oluşan merkezi sinir sitemi değişimleri ve oluşan psikolojik değişiklikler değerlendirilir, nöropsikolojik değerlendirme, beyin görüntüleme ve diğer teşhis yöntemleri ile saptanan hastalıkların ayırıcı tanılaması yapılır. Hastalık teşhisi yapılan hastalarımıza tedavi, terapi ve diğer bütün programlarımız ayaktan ya da kişinin hastalığının özelliğine göre yatışı yapılarak yapılır. Yatışı yapılan hastalarımıza Yaşlılık Psikiyatrisi (Geropsikiyatri) Servislerimizde kişiye özel tedavi ve bakım çeşitleri ile hizmet verilir.

Hastaların tedavilerinde öncelikle evlerinde hayatlarını idame ettirebilecek ve sosyal hayatına uyum sağlayacağı kısa süreli yatış programlanır. Uzun süreli yatış gerektiğinde hasta ve yakını konu hakkında bilgilendirilir. Uzun süreli hastaneye yatışlarında bireyin bağımsız bir hayat yaşaması için kişiye özel tedavi ve bakım süreçleri oluşturulur. Hastaların rehabilitasyonlarına kurumumuz içerisinde düzenli olarak yapılan aktivite ve terapilere katılmaları sağlanır.

Yaşlılık Psikiyatri Birimimizde aşağıda belirtilen alanlarda teşhis, tedavi, terapi, danışmanlık ve destek hizmetleri vermekteyiz;

 • Genel tıbbi (Diabet, Hipertansiyon, İnme vb. diğer) hastalığa bağlı oluşan psikiyatrik hastalıklar,

 • Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar (= nörobilişsel bozukluk),

 • Uyku Bozuklukları,

 • Anksiyete Bozuklukları,

 • Duygudurum Bozuklukları,

 • Deliryum,

 • Şizofreni,

 • Delüzyonel Bozukluk,

 • Alkol Madde Kullanım Bozuklukları,

 • Yaşlı Hastada Aile Terapisi,

 • Demans hastalarına bakım verenlere danışmanlık ve destek