Brain Scans

EEG

EEG Nedir?

Elektroensefalografi kısaltması EEG ‘ dir.

Beynimiz çok düşük şiddette sürekli eletkrik akımı üretir ve dalgaları düzenli bir şekilde yayar, EEG bu dalgaları bilgisayar ortamında kaydedilmesi işlemidir.

Beynin faliyetleri sırasında kendiliğinden oluşan, sürekli ritmik elektriksel potansiyeller ile aktivasyon yöntemleriyle uyarılmış durumda iken biraz daha farklı oluşan elektriksel potansiyellerin değişiminin kaydedilmesi yöntemine EEG denir. İdeal olan EEG’nin, hem uyku hem uyanıklılık sırasında kayıt edilmesidir.

Cerrahi bir müdahale olmadan, metal elektrotların kafaya yerleştirilmesiyle, beynin elektro fizyolojik dinamiklerini görmeye yarayan EEG kişinin bilişsel beceriler ve hastalıklarI hakkında bilgi verir. Uykuda ve uyanıklık halinde farklı görüntülenirler.

EEG çekimi hasta açısından herhangi bir yan etkisi olmayan, hiçbir sakınca bulunmayan, radyasyon etkisi olmayan, sağlık açısından güvenli bir tanı sistemidir.

 

EEG Neden Çekilir?

 

EEG çekiminin temel amacı beyin hücrelerinden çıkan elektrik akımlarının değerlendirilmesidir. EEG ile hangi beyin bölgesinin ne tip bozuk elektrik yaydığının görülmesi ve takip edilmesidir. EEG ile sorunun merkezi beyinden mi yoksa beyin kabuğundan kaynaklandığını görebiliyor. EEG beyin lezyonlarının, tümörlerinin, infarktüslerinin, enfeksiyonlarının, ve epileptik aktivitenin, psikozların, beyin ölümünün ve beynin elektriksel aktivitesini bozan her türlü hastalığın tanısında kullanılabilir.

Epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verilecek olan inceleme yöntemi EEGdir.

EEG Kimlere Çekilebilir?

 

• Epilepsi
• Bebek ve çocuklarda, yaşa uygun beynin elektriksel olgunlaşmasının değerlendirilmesi,
• Beynin iltihabi hastalıkları (ensefalit),
• Psikiyatrik bazı değerlendirmeler,
• Yaşa uygun beynin elektriksel olgunlaşmasının değerlendirilmesi,
• Bazı uyku ve davranış bozukluklarında,
• Birçok sinir hastalıklarında,
• Baş ağrılarının nedenlerinin araştırılmasında,
• Beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde.

Yeni doğan dahil her yaşta insana EEG çekilebilinir. EEG beyine zarar vermez.
EEG’nin zararı yoktur, her yaşta insana EEG çekilebilir.