piskolojik hizmetler üst banner.jpg

Nöropsikolojik Testler

Nöropsikolojik Batarya

Bilişsel özelliklerin geniş bir yelpazede değerlendirilmesini sağlayan testlerden oluşmaktadır. Kognisyon ve bellek konularında bilişsel özellik ve yeteneklerin değerlendirilmesini sağlayabilen söz konusu test tanı, tedavi etkililiğinin değerlendirilmesi ve rehabilitasyon programlarının hazırlanmasında kullanılabilmektedir.

MOXO D-CPT

MOXO Devamlı Performans Testi dünyadaki birçok merkez ile birlikte hastanemizde de kullanılmaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojilerinin tıp alınana girmesiyle nöropsikiatri büyük bir gelişim göstermiş ve günlük pratiğimize kullanılmaya başlanmıştır.

MOXO D-CPT çocuk ve erişkinlerde dikkat, zamanlama becerisi, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi değerlendiren bilgisayar yardımı ile yapılan, duyarlılığı oldukça yüksek bir testtir.

Ölçümlediği tüm parametrelerin zaman ilerledikçe,  görsel ve sesli uyarılar eklendikçe olan değişikliğini göstermesi nedeniyle önemli ve kullanışlıdır. Böylelikle bir yandan tanı koymaya yardımcı olurken bir yandan da  çevresel etkilerin (ses ve görsel uyarı gibi) dikkat, dürtüsellik, hiperaktivite ve zamanlama becerisi üzerine etkisi değerlendirilebilmektedir.

Bu test,  kişinin dikkat profilini değerlendirmede ve başta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olmak üzere tanı konmaya yardımcı bir test olarak kullanmaktadır