piskolojik hizmetler üst banner.jpg

Psikolojik Testler

Rorschach Testi

Kişiliğin dinamik özellikleri aydınlatılmasında kullanılan en önemli testtir. Uygulama, puanlama, yorumlama açısından standart ve objektif prosedürleri olan bütüncül ve sistemik bir yaklaşıma sahip; kişinin nesne ilişkileri, duygu dünyası, savunmaları, düşünce ve algı sistemi, temel ihtiyaçları, çatışmaları, eğilimleri, kişilik özellikleri gibi bireyle ilgili ayrıntılı detaylı bilgi veren bir testtir. Rorschach testi tüm eğitim düzeyindeki bireylere uygulanabilmektedir.

T.A.T (Tematik Algı Testi)

Bireyin diğerleri ile olan ilişkilerini, çevrelerine karşı takındıkları davranışları incelemekte, kişiliğin sosyal cephesini anlamlandırmaya çalışmaktadır. Rorschach testinden sonra en çok kullanılan projektif testlerden biri olan T.A.T, Rorschach testi ile uygulanması çok daha uygun olan bir testtir. Her ikisi de kişiliğin farklı yönlerini incelemeleri nedeni ile beraber uygulandıklarında elde edilen bilgi diğeri ile zenginleştirilmektedir.

C.A.T (Çocuk Algı Testi)

10 değişik resimden oluşan, hayvanlarla ilgili olarak düzenlenmiş testtir. Çocuklar için 3-10 yaşları arasında uygulanır. Çocuğun kendisi için önemli görülen ebeveynler ya da bakım veren diğer kişiler ile ilişkisinin anlaşılmasına yardımcı olur. Günlük hayatında dahil olduğu okul, ev ya da diğer ilişkilerini etkileyen süreçlerin tespitinde kullanılır. T.A.T testi gibi C.A.T testinin de Rorschach ile birlikte uygulanması tercih edilir.