3.JPG

Psikiyatrik Rehabilitasyon Programı

Psikiyatrik Rehabilitasyon Kavramı

İnatçı belirtilerle giden ve işlevsel bozukluğu devam eden bireylerin ruhsal ve   toplumsal gereksinimlerini karşılamak üzere uygulanan kapsamlı, eşgüdümlü ve uzun süreli bir stratejiler bütünüdür.

Programın Amacı

Psikiyatrik rehabilitasyonun temel amacı, yeti yıkımı ve özürlülük halinin gelişmesine neden olacak kronik ruhsal bozukluğu olan hastaların ve ruhsal bozukluğu olan hastaların, toplum içerisinde bağımsız olarak en az destekle toplumsal, mesleki, eğitimsel ve ailevi rollerini sürdürebilmeleri için farkındalık düzeylerini artırıp, aktif olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Hangi Hastalar Katılabilir?

Tüm psikiyatrik bozukluklarda değişik derecelerde psikososyal kayıplar olmakla birlikte en yoğun olarak şizofreni, şizoaffektif bozukluk, yineleyen majör depresif bozukluk, süreğenleşmiş obsessif kompulsif bozukluk ve madde bağımlılığının, kişilerde yeti yıkımına yol açma olasılıkları yüksektir.

Özellikle bu hasta grupları ,aynı zamanda ruhsal bozukluğu olan ve aşağıdaki problemleri yaşayan bireyler rehabilitasyon programına katılabilir.

 • Günlük yaşam faaliyetlerini yerine getirmede zorlanma,

 • Kendini ifade etmede yetersizlik,

 • Sorunlarla başa çıkamama, problem çözememe

 • Tedaviye uyum güçlüğü,

 • Arkadaşlık ilişkisi kuramama ve sürdürememe

 • İletişime geçmek ve devamı ile ilgili sorunlar

Programa Nasıl Katılınır?

Psikiyatrik Rehabilitasyon Programı’na katılmak için öncelikle kişinin tedavisini sürdürdüğü sorumlu hekimi, hastasının gereksinimlerine göre rehabilitasyon yönlendirme formu ile hastasını bir veya birden çok sanat terapi atölyesine yönlendirir ve kişi birden çok sanat terapi atölyesine katılır. Atölyelere katıldığı süre boyunca kişinin durumu değerlendirilerek gelişmeler ,doktoruna bilgi dönüşü sağlanmaktadır.

Programın Faydaları Nelerdir?

Rehabilitasyonda hasta merkezli çalışma esastır. Program bireye özgü olmalıdır.

Çünkü; her bireyin yetersizlikleri, kapasitesi, gereksinimleri, öncelikleri, beklentileri, semptomları vb. farklıdır.

 • Güven ilişkisi oluşturma,

 • Tedavi işbirliği sağlama,

 • İç görü kazandırma, hastalık konusunda bilgilendirme,

 • Hastalıkla, semptomlarla başa çıkma becerileri kazandırma, nüksleri önleme,

 • İletişim becerileri kazandırma,

 • Günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesini sağlama, bağımsız yaşama becerileri kazandırma,

 • Sosyal işlevselliğin arttırılması, toplumsal uyumun sağlanması,

 • Meşguliyeti ve üretkenliği sağlama,

 • Aile desteği sağlamayı hedefler